About OMAX Products Certification Buying Q&A Contact English
 
MW0161-L
  雙面鏡 雙臂
平面鏡/放大3X
鏡面直徑:8.5"
鏡臂延伸長度:12.5"
材質:銅/鐵
表面處理:亮鉻銀
   
   
  田蕾股份有限公司
地址 : 彰化市彰草路773號 Map
E-Mail : sales@mirrors.com.tw
TEL : 886-4-7511838  FAX : 886-4-7518990
Mark設計工作室