About OMAX Products Certification Buying Q&A Contact English
 
M6231-B
  雙面四方鏡 單臂
平面鏡/放大3 X
鏡面:7" x 8"
鏡臂延伸長度:10"
材質:銅
表面處理:亮鉻銀
   
   
  田蕾股份有限公司
地址 : 彰化市彰草路773號 Map
E-Mail : sales@mirrors.com.tw
TEL : 886-4-7511838  FAX : 886-4-7518990
Mark設計工作室